Jdi na obsah Jdi na menu

Literatura

 • AUTOR-NÁZEV PUBLIKACE (ROK VYDÁNÍ)-NAKLADATELSTVÍ/VYDAVATELSTVÍ
 • M. Vanek - Láska k šutrům (2007) - Milahelp s.r.o.
 • M. Vanek - Šutry pod lupou (2009) - Milahelp s.r.o.
 • M. Vanek - Láska k železákům (2011) - Milahelp s.r.o.
 • V. Toegel - Drahokamy kolem nás (2011) - Granit s.r.o.
 • J. Petránek - Malá encyklopedie geologie (1993) - JIH České Budějovice
 • J. Petránek - Za tejemstvím kamenů (2011) - Grada Publishing
 • P. Šindelář - Za nerosty Písecka (2016) - Jihočeský kraj
 • A. Červený - Minerály horního Pootaví (2012) - Město Horažďovice a Městské muzeum
 • J. Fröhlich - Zlato na Prácheňsku (2006) - Prácheňské nakladatelství
 • V. Cílek - Kameny domova (2011) - Krásná paní
 • J. Jedlička, V. Hradilová - Mineralogické lokality Jesenicka (2013 - 2. doplněné a rozšířené vydání)
 • P. Pauliš - Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech (2000) - Kuttna
 • P. Pauliš - Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. (2003) - Kuttna
 • P. Pauliš - Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska (2001) - Kuttna
 • P. Pauliš - Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II. (2005) - Kuttna
 • P. Pauliš - Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III. (2010) - Kuttna
 • V. Bouška, J. Kouřimský - Atlas drahých kamenů (1985) - Státní pedagogické nakladatelství
 • L. Mlčoch, V. Cílek, J. Petránek - České a Moravské acháty a jiné křemité hmoty (2010) - Granit s.r.o.
 • D. Velebil - Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách (2012) - Academia Praha
 • R. Ďuďa, L. Rejl, D. Slivka - Minerály (2008) - Aventinum
 • I. Mrázek, L. Rejl - Drahé kameny Moravy a Slezska (2010) - Aventinum
 • J. Svejkovský, Z. Dvořák, R. Gramblička, K. Mach - Minerály Bílinska (2012) - Bílinská přírodovědná společnost o.s.
 • Jihočeský mineralogický klub - Minerál SPECIAL - Lithný pegmatit Nová Ves (2007)
 • Jihočeský mineralogický klub - Minerál SPECIAL - Krásno-Horní Slavkov (2008)
 • Jihočeský mineralogický klub - Minerál SPECIAL - Písecké pegmatity (2009)
 • Jihočeský mineralogický klub - Minerál SPECIAL - Alpská parageneze Hrubého Jeseníku (2010)
 • Jihočeský mineralogický klub - časopis Minerál (6x ročně, od r. 1992)